• Müşteri Hizmetleri
  • +90 212 210 82 95 - 96

Veri Depolama ve Yedekleme Çözümleri

Kurumsal Bakım Anlaşması

Veri Depolama ve Yedekleme Çözümleri

Her geçen gün gelişme gösteren veri depolama ve yedekleme çözümleri ilerleyen teknolojik ihtiyaçlar doğrultusunda şekillenir. Yeni dönem bilişim altyapıları ve kapsamlı veri büyüklükleri ile çözüm ihtiyacı önemli bir unsurdur. Özellikle ölçeklenebilir ve paylaşılabilir veri çözümleriyle güvenilir bir bilişim altyapısı oluşturma hedeflenir.
 

Kurumsal Veri Çözümü Hizmetlerimiz

A-B Bilgisayar Teknik Destek ve Danışmanlık Hizmetleri şirketi olarak bilgi teknolojileri alanında etkin hizmet sunuyoruz. Aynı şekilde sektörde önemli bir işleve sahip olan veri depolama ve yedekleme çözümleri ile çalışıyoruz. Bu sayede firmalar için önemli kaynaklar arasında yer alan dijital verilerin en doğru şekilde saklanması adına hizmet veriyoruz.
Özellikle büyük işletmelerde ticari ve kurumsal verilerin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bu unsurların hem güvenli alanlarda depolanması ve doğru şekilde saklanması hem de uygun biçimde yedeklenmesi gerekir. Firma olarak tüm bu süreçleri titizlikle yönetiyor ve gerekli veri işlemlerini uyguluyoruz.
İnternet kullanımı gerek bireyler gerek firmalar açısından oldukça yaygın bir haldedir. Buna bağlı olarak çok sayıda kişi ve kurumun önemli bilgileri internet alanında yedeklenmiş durumdadır. Dolayısıyla firmamız bu bilgilerin etkin şekilde korunması ve doğru alanlarda yedeklenmesi için veri depolama ve yedekleme çözümleri üretir.
 

Veri Depolama Hizmetimizin Avantajları

Firmalar büyüdükçe veri depolama alanına duyulan ihtiyaç artar. Bu kapsamda bilişim çözümlerinin farklılaşması ve esnekleşmesi ile birlikte depolama çözümlerinde de güncel gelişmeler söz konusudur. Firma olarak gerekli tüm gelişmelere dikkat ediyor ve özen gösteriyoruz.
Ürettiğimiz teknolojik temelli bütün altyapı çözümleri sınırlı olmayan ve kendini güncelleyebilen verilerden oluşur. Dolayısıyla bir defaya mahsus olmayan ve etkin kullanım sağlayan çözüm önerileri sunmaktayız.
Firma ihtiyaçlarına en uygun olacak şekilde eve doğru maliyetlerle merkezi depolama çözümleri sunuyoruz. Ayrıca sektörde öne çıkan farklı depolama birimleri ile hizmet veriyoruz. Gerek yedekleme gerekse veri depolama çözümleri için gerekli tüm ölçeklerde hizmet sağlamanın yanı sıra; isteğe bağlı olarak hizmeti diğer projeler ile birleştiriyoruz. Teknoloji temelinde önemli bir yere sahip olan veri depolama ve yedekleme çözümleri için çok sayıda avantaj sunarak ilerliyoruz.
 

Veri Depolama ve Yedekleme Türleri

İnternet dahilindeki her alanda olduğu gibi veri hizmetlerinde de birden çok yöntem söz konusudur. Bunlardan bazıları ağ bağlantılı veri depolama alanı ve veri depolama alan ağları gibi çevrilebilecek kullanımlardır. SAN ve NAS olarak kısaltılan uygulama biçimleri firmamız tarafından etkin şekilde yürütülür. Bu sayede bir şirketin ihtiyaç duyduğu sistemsel veri depolama ve yedekleme çözümleri kolaylıkla sunulur.
SAN temel olarak yerel alan ağı kapsamından bağımsız farklı bir ağ üzerinde çalışmakta olan bir teknolojiyi kapsar. Özellikle ağ performansı üzerinde etki olmaksızın yedekleme yapma imkanı tanır. Ayrıca merkezi disk ünitesi dahiline disk ekleme yoluyla da içerik genişletilir.
Bu anlamda hizmet çeşitlerinden bir diğerini oluşturan NAS ise ağ üzerinde bulunan sunucular tarafından ortak şekilde kullanılabilen veri depolama çözümlerinden birisini oluşturur. Herhangi bir bilgisayar ağına doğrudan bağlanabilme özelliğine sahiptir. Ayrıca merkezi şekilde verinin saklanması ve isteğe bağlı olarak bilginin bilgisayar ağına sunulması çalışmalarını yönetir. Bu sayede yüksek performans gösteren veri depolama teknolojilerinden birisidir. Veri depolama ve yedekleme hizmetleri kapsamında firma ihtiyacı doğrultusunda farklı kurumsal çözümler de üretilmektedir.
Özellikle geniş kapsamlı bilgisayar ağı hizmeti sunan firmalar için veri hizmetlerinin önemi büyüktür. Bu noktada hem güvenilir hem de sorunsuz bir biçimde işleyen veri depolama hizmetleriyle sektörde yetkin şekilde çalışmaktayız.