• Müşteri Hizmetleri
  • +90 212 210 82 95 - 96

Sunucu Sistemleri

Kurumsal Bakım Anlaşması

Sunucu Sistemleri

Bir ağ üzerinde bilgi ya da programı değişik kullanıcılara ve sistemlere dağıtma görevine sahip sunucu sistemleri hizmeti teknoloji alanında oldukça önemlidir. Bilgi ve programları sistemlere paylaştırma vasfına sahip yazılım ve donanımların genel adına sunucu ismi verilir. Bu kapsamda kullanım açısından en kritik nokta sunucunun bilgisayar ağına bağlı olarak çalışmasıdır.
Dolayısıyla çok sayıda kullanıcı hizmet vasfına sahip ve güvenilir bilgisayar sistemleri olarak tanımlanabilir. Bir kurum üzerinde tüm kullanıcı ve bilgisayarları denetleme özelliğine sahip; aynı zamanda dosya paylaşımını sağlayan sunucu atamak mümkündür. Bu unsur dosya sonucu ya da file server olarak adlandırılır. Bu yöntemin sunucu sistemleri açısından kullanımı oldukça önemlidir.
 

Sunucu Sistemleri Çözümlerimiz

Sunucu sistemleri hizmetleri ve çözümlerine ihtiyaç duyulmasının birden fazla sebebi olabilir. Öncelikle günümüzde neredeyse her iş için bilgisayar sistemlerini kullanmak bu sebeplerin başında gelir. Ayrıca tüm bilgileri bu sistemler içerisinde depolamak gerekmektedir. Dolayısıyla bilgisayar sistemlerinin günümüz şartlarında yoğun kullanımı bilinmektedir.
Neredeyse tüm kurumların işlemlerini bilgisayar üzerinden yapıyor olması ve verilerin bu ortamlarda saklanması sunuculara ihtiyaç duyulmasının temel sebepleri arasında yer alır. Özellikle bilgisayar sistemleri açısından devamlılık isteyen eğitim, sağlık ve bankacılık gibi alanların yanı sıra devlet kurumlarında da ihtiyaç oluşmaktadır. Bu alanlarda oluşabilecek herhangi bir sorun zaman ve nakit kaybı anlamına geldiği için sunucu sistemleri hizmetlerine gerek duyulur.
Aynı zamanda çok sayıda bilgiyi barındıran veri tabanı bütünlüğünü korumak amacıyla da sunucu sistemlerine başvurulur. Hem ciddi bir zaman ve emek hem de motivasyon kaybı olmaması adına profesyonel şekilde destek sunulan sunucu işlemlerine yönelmek mümkündür.
Firmamız ihtiyaç dahilindeki sunucu sistemlerini kurmak adına etkin şekilde hizmet verir. Özellikle yedekli çalışma özelliğine sahip sunucuların düzenlenmesi ile iş sürekliliği çok daha sağlıklı bir şekilde sağlanabilir. Örnek olarak sunucu üzerinde disk ünitesinde yer alan bir sorundan kaynaklı olarak farklı bir disk ünitesi devreye sokulabilir.
Sunucu sistemlerinin yedekleme gibi pek çok olumlu özelliği mevcuttur. Sunucular ve yedekli çalışma vasfı sayesinde bir sunucunun durduğu zaman aralığında diğerinin devreye girmesi sayesinde iş sürekliliği sağlanır.
 

Profesyonel Sunucu Sistemlerimiz ve Sisteme Katkısı

Profesyonel olarak gerçekleştirilen ve sunucu işletim sistemlerinde kullanılan uygulamalar oldukça çeşitlidir. Gerek kurulum aşamasında gerekse sonrasında sorunsuz kullanım amacıyla birden fazla seçenek sunulur. Firmalar, bu kapsamda ihtiyaçları olan tüm sunucu sistemlerinden kolaylıkla ulaşabilir.
Sunduğumuz tüm hizmetler güncel teknolojik alt yapılara bağlı olarak şekillenir. Dolayısıyla tamamen yeni teknolojiye bağlı kalınarak hizmet sunulur. Bu durum sürekli güncellenen internet sistemleri ve firmaların kullanım açısından dikkate değerdir.
 

Sunucu Sistemi Politikamız

Temel olarak uygulamaların çalışması adına gereken tüm işlem gücünü sağlamakla görevli sunucu sistemleri alanında bir firmanın ihtiyaç duyduğun bütün çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Hangi alanda olursa olsun iş devamlılığı sektörler açısından çok önemlidir. Bu nedenle tüm proje ve hizmetlerin zamanında uygulanabilmesi için yedekli ve kaliteli sunucu hizmetleri sağlıyoruz.
Kapsamlı çalışılan internet altyapıları için kurumsal ve uzman sunucu sistemlerine ihtiyaç vardır. Bu sayede güncel projelerin üretilmesi çok daha kolay hale gelir. Firmamız tarafından; uygulamanın tüm aşamalarında etkin hizmet sunulur. Sunucu yönetimine odaklanan çözüm önerileri ve hizmetleri temel alarak çalışmalarımızı özenle sürdürmekteyiz.
Uygulamalardaki kesintisiz ve sorunsuz çözümü hedefleyerek hizmet sunuyoruz. Ayrıca yedekleme özelliği, başarılı performans ihtiyacı ve yüksek erişilebilirlik amaçlarını gerçekleştiriyoruz. Kurumlar için ihtiyaç duyulan bu temel unsurları gözeterek sunucu sistemleri alanında her süreci yönetiyoruz. Bu aşamada hangi tür sunucu sistemine ihtiyaç duyulduğu önemlidir.